Niebezpieczna Ustawa o ochronie ludności… DZIAŁAJ!

Z dniem 1 stycznia 2023 roku planowane jest wejście w życie Ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, której projekt opracował Sekretarz Stanu Maciej Wąsik. Według tej ustawy, władze mogą m. in. (Art. 43):

  • nakazywać lub zakazywać prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju;
  • wprowadzić obowiązek poddania się badaniom lekarskim, leczeniu oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów (…);
  • wprowadzić obowiązek poddania się kwarantannie;
  • wprowadzić obowiązek opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych (…)
  • zakazać organizowania lub przeprowadzania imprez masowych;
  • nakazać lub zakazać określonego sposobu przemieszczania się;
  • wykorzystać, bez zgody właściciela/osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchome.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu wojennego czy stanu  klęski żywiołowej było do tej pory po prostu zbyt kosztowne i dość skomplikowane prawnie. Proponowana Ustawa rozwiązuje oba powyższe “problemy”. Pojawiają się dwa nowe stany, które nie występują w Konstytucji RP: stan pogotowia i stan zagrożenia, który może zostać wprowadzony Rozporządzeniem na maksimum 30 dni bez określenia czy może on zostać przedłużony. Znaczy to, iż takie stany można wprowadzać non stop. Premier może wprowadzić komisarza rządowego, jeśli organy nienależycie wprowadzają wydane przez Premiera polecenia. Czy to jest zmiana ustroju bez zmiany Konstytucji RP?

Jeszcze jest czas, możemy wnosić swój społeczny sprzeciw przeciw planowanemu deptaniu naszych praw. Wypełnij i wyślij drogą mailową i/lub pocztą polską na podany w dokumencie adres Sekretarza Stanu Macieja Wąsika oraz do biur poselskich posłów ze swojego województwa: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/poslowie.xsp?type=A  gotowy wzór pisma nr 35 ze strony: https://nowespektrum.pl/pisma oraz przekaż tę informację dalej.

Więcej szczegółów pod linkiem: https://fb.watch/fIrzwmmt-L/

Projekt Ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363754/katalog/12909380

(Opracowanie: Marzena Wojtuch)

Zapraszamy do współpracy! Przyłącz się do “Do Prawdy” ! Kontakt na adres: kontakt@doprawdy.info