Bez dotacji na spalanie lasów

Pierwotna biomasa drzewna, to inaczej nasze lasy, które do tej pory traktowane były jak tani i dostępny surowiec energetyczny spalany w elektrowniach. W dokumentach Unii Europejskiej drewno traktowano jako odnawialne źródło energii (OZE), co powodowało ogromną presję na wycinki drzew w celu ich spalenia i pozyskania w ten sposób cennej energii. To zaś stanowiło ogromne zagrożenie dla różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. 17 mld euro rocznie dotacji dla sektora bioenergii powodowały, że ponad połowa drewna pozyskanego w Europie była spalana na potrzeby sektora energetycznego!

14 września Parlament Europejski (PE) po raz pierwszy w historii zagłosował za ograniczeniem wykorzystania biomasy drzewnej w energetyce. To ważny krok w kierunku wycofania pierwotnej biomasy drzewnej, czyli nieprzetworzonego drewna z dyrektywy OZE, która decyduje, jakim źródłom energii przysługują dotacje.

Nie mniej jednak w przepisach istnieją ciągle luki. Z definicji “pierwotnej biomasy drzewnej” wyłączono bowiem “lasy dotknięte klęskami żywiołowymi”, co może oznaczać, że kilka drzew powalonych z powodu burzy pozwoli na wyrąb i spalenie całego lasu.

Dziurawe przepisy mogą jeszcze uszczelnić negocjacje trójstronne między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej. To te negocjacje zadecydują o ostatecznym kształcie rewidowanej Dyrektywy OZE.

 

Źródła:

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

(https://www.facebook.com/pracownia.na.rzecz.wszystkich.istot/posts/pfbid02bWcjVE1GSSHQvACBRjRGXuWKny3Q5QhqvBXyn6NqTu16aKdfhuCX8iQQ2vPZqpQ2l)

Raport „Lasy do spalenia” (https://pracownia.org.pl/upload/filemanager/pracownia.org.pl/Publikacje/Lasy-do-spalenia-raport-2022.pdf)

 

(Opracował: Ryszard Kulik)