BRONIMY LEKARZA

Rozprawa dyscyplinarna przed Sądem Lekarskim

Bądź z nami i nagłośnij to wydarzenie.

19 grudnia 2022, o godz. 10.00 w Krakowie pod siedzibą Okręgowej Izby Lekarskiej przy ul. Krupniczej 11A przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji społecznych spotykają się, by udzielić wsparcia dr. n. med. Zbigniewowi Martyce.

Aktualny Kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej jest obwiniony o propagowanie antynaukowych postaw i publikowanie treści niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną na temat tzw. pandemii koronawirusa w okresie między 8.09.2020 roku a 5.12.2021 roku.

Dokładnie omówienie zarzutów wobec Doktora oraz jego odpowiedzi można znaleźć na jego stronie pod adresem: http://zbigniew.martyka.eu/2022/12/04/rozprawa-dyscyplinarna-przed-sadem-lekarskim/ .

Wszystkie wypowiedzi doktora Martyki poparte są w pełni konkretnymi dowodami naukowymi, w tym tymi najwyższej jakości (RCT i metaanalizy) – zawsze mają przywołane odniesienia w literaturze naukowej oraz wynikach prac badawczych.

W tym miejscu warto podkreślić, że tym, co mobilizuje całe praktycznie środowisko wolnościowe, aby stanąć w obronie tego lekarza, jest jego odwaga głoszenia poglądów wbrew obowiązującej w głównym nurcie retoryce. Jeszcze cenniejsza jest jego postawa otwartości na pacjenta i stawianie niesienia mu pomocy w chorobie ponad procedury administracyjne narzucone odgórnie i idące za nimi korzyści finansowe.

Gdyby w Polsce większość lekarzy działała w podobny sposób w latach 2020-21, nie mielibyśmy przy chorobie o wskaźniku śmiertelności 0,15% na poziomie sezonowej grypy[i] ponad 200.000 nadmiarowych zgonów głównie spowodowanych m. in. obostrzeniami i redukcją hospitalizacji[ii].

Link do plakatu: https://doprawdy.info/wp-content/uploads/2022/12/bronimy-lekarza-plakat.png

(Opracowała: Grażyna Bakunowicz)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt na adres: kontakt@doprawdy.info


[i] Ioannidis J., Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID‐19: An overview of systematic evaluations. ESCI. 2021;51(5):e13554. DOI: 10.1111/eci.13554

[ii]Biała księga pandemii koronawirusa, Ordo Medicus 2022, https://ordomedicus.org/produkt/biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-ebook/ dostęp 7.12.2022