Lokalne waluty podstawą niezależności? Jak to zrobić w praktyce?

…Prawdziwy pieniądz jest w naszej głowie. Pieniądz ma służyć ludziom, a nie być ich Bożkiem. Pieniądz ma być „zakotwiczony” w potencjale gospodarczym społeczności, która się nim posługuje.

Chaos i paranoja obecnego systemu finansowego.
W obecnym systemie przedsiębiorstwa w pogoni za odsetkami muszą co roku wykazywać lepsze wyniki by pokryć koszty odsetek od kredytów. Koszty kumulują w swoich towarach i usługach, „postarzają” produkty, przez co stają się droższe i mniej trwałe. Jest to ze szkodą dla konsumenta.

Istotą tego pieniądza, który teraz funkcjonuje, jest to, że ma on trzy funkcje: miernika wartości, transakcyjną i tezauryzacyjną; czyli że właśnie jest emitowany jako oprocentowany dług przez bardzo wąską grupę ludzi, która ma kontrolę nad emisją pieniądza.

Złudnym jest zapis artykułu 227 Konstytucji, który mówi, że jedynym emitentem polskiego pieniądza jest Narodowy Bank Polski, ponieważ aktem niższego rzędu, art. 4 ustawy o NBP, ograniczono emisję tego pieniądza tylko do znaków pieniężnych, czyli owej gotówki (…), bilonu i banknotów (…) Resztę, 90% pieniądza zostało skradzione i jest emitowane przez prywatne banki, i jest kreowany w procesie kredytu.

(…) pieniądz jest dobrem wspólnym i tak musi być traktowany, a nie zostać sprywatyzowany…

Rozwiązaniem jest:

  • odrzucić systemowy fałszywy pieniądz czyli odrzucić oprocentowany dług, przestać się nim posługiwać,
  • wprowadzić pieniądz lokalny, który będzie miał funkcje: miernika wartości i środka wymiany (transakcyjną), a nie będzie miał funkcji tezauryzacji,
  • szybko zamieniać pieniądz lokalny na dobra i usługi.

Takie rozwiązanie wprowadzono już w 1932 r. w miasteczku Wörgl w Austrii, które doprowadziło je do likwidacji bezrobocia i rozkwitu gospodarczego w środku Wielkiego Kryzysu w 13 miesięcy… (https://niss.org.pl/waluta-lokalna-w-praktyce-hit/)

Wygramy z systemem pieniądza dłużnego, gdy duża grupa ludzi zrozumie i przyjmie te i powyższe prawdy.

Prawo dla człowieka nie człowiek dla prawa… (Wojciech Dobrzyński)

Źródło i cały wykład W. Dobrzyńskiego pt. „Lokalne waluty podstawą niezależności? Jak to zrobić w praktyce?”: https://www.youtube.com/watch?v=J1ATCWhqfVw

(Opracowanie: Jadwiga Łopata i Jacek Nowak)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info