Działania nakierowane na dobro wspólne

„…Po pierwsze istotne jest pielęgnowanie prawdy o sytuacji kraju i działaniach rządzących oraz ich decyzjach. Poznanie prawdy i wartości stanowi podstawową zasadę porządku politycznego. Jest to zadanie niełatwe. Prawda wymaga dyskusji, trudu i otwartości na nią. Zapewne wielu ludzi pozostanie zamkniętych na prawdę i krytyczny osąd rzeczywistości na skutek utrwalonych w nich głęboko stereotypów, przyzwyczajeń a niekiedy złej woli. Nie trzeba jednak tym się zrażać. Warto też pamiętać, że i my sami możemy się mylić. Zniekształcenie świadomości jest trudne do uleczenia, nawet może być dziedziczone w sensie społecznym. Na dłuższą metę nie ma jednak ucieczki od prawdy.

2. Następne zadanie to przestrzeganie prawa naturalnego. Prawo naturalne jest zakorzenione wewnątrz człowieka i utożsamia się z jego dynamiczną siłą, naturą. Ma ono charakter uniwersalny, obiektywny, absolutny i niezmienny. Całe życie moralne człowieka opiera się na prawie naturalnym, ponieważ każda decyzja o tyle jest dobra, o ile człowiek rozumie, że jej przedmiotem jest dobro, które ma pełnić. Wrażliwość na prawo naturalne znajduje wyraz w imperatywie rozumu praktycznego: ,,Dobro należy czynić, a zła należy unikać” („Bonum est faciendum, malum tamen vitandum”). Prawo naturalne jest źródłem obowiązywalności wszelkich norm i nakazów wydanych przez władze. Ma ono charakter imperatywny, ale nie wiąże się ze zniewoleniem człowieka, ponieważ w pełni mu odpowiada, wyraża to, co ma związek z jego rozwojem.

3. Najbardziej niejasne pojęcie to duchowość. Od XVI wieku jest ono rugowane z ludzkiej świadomości przez bezkrytyczną wiarę w naukę, która miałaby być najlepszym narzędziem do wyjaśniania wszystkich zagadnień i radzenia sobie w życiu. Nie podejmuję się wyjaśniać czym jest duchowość, bo jest ona rozumiana na wiele sposobów.

Wyjdę za to od innego pojęcia, które wszystkim jest bliskie: chodzi o lęk mniej lub bardziej słusznie utożsamiany ze strachem. Lęk jest częścią natury człowieka. Od jego poziomu zależy reakcja na daną sytuację. Lęk paraliżuje, ale może też być pokonany. Wówczas ludzie wyrastają na bohaterów i mogą cieszyć się życiem. Można kontrolować swój lęk, a dzięki temu stać się wolnym. Jeśli nie mamy wolności, nie możemy być szczęśliwi.

O wolność wynikającą z prawdy chodzi właśnie w zdrowej duchowości…” (Prof. Ryszard Zajączkowski)

Źródło i cały wykład: Działania nakierowane na dobro wspólne. Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski. Kraków 21 sierpnia 2022

(Opracowała: Jadwiga Łopata)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info