Fałszywe laboratoryjne jedzenie na Twoim stole!

Żywność i rolnictwo stanowią jeden z największych przemysłów na świecie. Dzisiejszy komercyjny łańcuch żywnościowy jest w rękach zaledwie sześciu korporacji przetwórczych, które są kontrolowane tylko przez dwie megakorporacje: Black Rock i Vanguard; z Amazonem niedaleko w tyle.

U podstaw dzisiejszego globalnego systemu dystrybucji żywności leży ogromny przemysł agrochemiczny i farmaceutyczny produkujący ponad 3000 powszechnie stosowanych aktywnych i toksycznych pestycydów, herbicydów i fungicydów, plus miliardy ton sztucznych nawozów azotowych, które “karmią” roślinę truciznami i degradują glebę.

To “przemysłowe” podejście do produkcji żywności było i jest tak szerokie, że np. w USA, w ciągu zaledwie 150 lat, niezbędna wierzchnia warstwa gleby w centralnych stanach rolniczych została zredukowana z głębokości około 3 metrów do w przybliżeniu 20 cm. Co więcej, pozostała gleba w większości nie jest żywą istotą, ale martwą materią; wysterylizowaną przez dekady monokulturowych, agrochemicznych praktyk rolniczych na preriach, które doprowadziły do tego, że na więcej niż 40% pierwotnych gleb nie można obecnie wytwarzać jakiejkolwiek żywności.

Jakie bezpieczeństwo żywnościowe masz w tym systemie jako konsument?

Globalizacja rolnictwa nie jest dziełem przypadku. Jak mówi Henry Kissinger: “Kontroluj żywność, a będziesz kontrolował ludzi” – i to jest rzeczywisty powód tego, że większość żywności trafia na nasze talerze kontrolowana przez gigantyczny przemysł korporacyjny powiązany z hiper/supermarketami.

Jeśli więc kupujesz swoje jedzenie w sieciach supermarketów, to nie masz żadnego bezpieczeństwa żywnościowego. Dobrze się z tym czujesz? Nie znasz innego sposobu, aby zapewnić sobie dostęp do żywności?

Przeczytaj artykuł JR: Alert: Food Security and the Food Chain (truth-not-tyranny.org)

(Opracował: Julian Rose)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt na adres: kontakt@doprawdy.info