Nieujawniane skutki tzw. szczepień przeciw Covid preparatami z mRNA (Część I)

Szczepionka „przeciw covid” wyłącza układ immunologiczny dziecka. W wielu przypadkach będzie to wyrok śmierci – ostrzega dr Geert vanden Bossche, wiodący ekspert szczepionkowy.

Poniżej przestrogi jeszcze przed masowymi tzw. „szczepieniami” przeciw Covid-19

Dr Sanna Ehdin, immunolog szwedzka (8.12.2020):

„FDA zgłasza 21 zagrożeń, w tym ryzyko śmierci. (…) Ta szczepionka Covid-19 spowoduje masowe choroby autoimmunologiczne, w tym zapaść immunologiczną i śmierć.”

Prof. Roman Zieliński (15 grudnia 2020), biolog o specjalności genetyka:

„Również konstrukt mRNA ze „szczepionki” może zostać włączony do genomu, w tym przypadku ludzkiego i wywołać podobne efekty jakie występują u GMO. (…) Tak więc w „szczepionce” otrzymamy inwazyjną cząstkę, podobną do złośliwego wirusa lub złośliwych komórek nowotworowych, rzekomo dla naszego dobra.”

Prof. Maria Dorota Majewska (23 grudnia 2020): 

„Wcześniej testowano różne szczepionki na bazie RNA, lecz nigdy nie były one zatwierdzone, gdyż powodowały groźne reakcje i powikłania. (…) Wprowadzony do komórek wirusowy RNA może zaburzać ekspresję wielu genów, a więc i funkcje komórek…”

Niektóre wyniki badań po wprowadzeniu masowych tzw. „szczepień” przeciw Covid-19:

– „… mRNA, zawarty w tzw. szczepionce przeciw Covid-19, przekształca się w komórkach ludzkiej wątroby w nowy, syntetyczny DNA…” (Current Issues in Molecular Biology )

Uwaga. Dotychczas prawa zabraniają patentowania ludzkiego DNA, chyba żeby to był właśnie syntetyczny DNA… (zob. Orzeczenie Sądu Najwyższego USA z 13 czerwca 2013).

– „Oparte na mRNA tzw. “szczepionki” przeciw COVID-19 podnoszą ryzyko zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia u osób poniżej 40. roku życia” (Am. J. of Preventive Med.)

– „VAERS pokazuje wzrost liczby poronień i martwych porodów 41 RAZY od czasu wprowadzenia mRNA…”

– „mRNA prowadzi do trwałej zmiany genetycznej roślin, zwierząt a docelowo i ludzi!”,

– „Kto przyjął jedną szczepionkę, ma zniszczony układ odpornościowy w 30%, kto przyjął trzy szczepionki, ma zniszczony cały układ odpornościowy…” – mówi Todd Calender, dyrektor generalny dużej grupy ubezpieczeniowej w USA…

– „… obserwujemy również gwałtownie rosnący odsetek poronień i śmiertelności płodów.”

Więcej: Nieujawniane skutki tzw. szczepień przeciw Covid preparatami z mRNA (Część I) – Zmieniając kurs na życie. (renesans21.pl)

(Opracował: Dzik 22)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info