Podpisz APEL – petycję: WOŁANIE O POKÓJ I DOBRO

– „Św. Jan Paweł II powiedział, że „za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją
bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić”. (…)

Polityka to roztropna troska o dobro wspólne narodu przy zachowaniu pokoju wewnętrznego i międzynarodowego.

Nasze życie polityczne, gospodarcze i społeczne pełne jest powierzchowności, przemilczeń, inspiracji wojennych i niepokoju. (…)

Sprzeciwiamy się szerzeniu zniszczeń i śmierci.

Nadchodząca zima może przynieść dramatyczne konsekwencje i ogrom ofiar z powodu braku ogrzewania, energii elektrycznej, wody, żywności i leków. Katastrofa humanitarna. Skutkiem wojny już jest realne zagrożenie trwałego wstrzymania dostaw surowców energetycznych, zapaść ekonomiczna, degradacja i pauperyzacja innych państw europejskich tego regionu, w tym Polski. Nie można również wykluczyć prawdopodobieństwa niekontrolowanego rozszerzenia działań zbrojnych na inne kraje Europy i użycia broni masowego rażenia w tym jądrowej.

W minionym XX w. my Polacy bardzo wycierpieliśmy w wyniku agresji, ludobójstwa i zniszczeń od sąsiadów z Zachodu i Wschodu, ale dziś staramy się wybaczyć i pomagać potrzebującym. Polska ze względu na swoje położenie i historię jest szczególnie powołana do działań na rzecz pokoju.

Dla nas pokój jest bezcenny. (…)

Zwracamy się do wszystkich Obywateli Naszej Ojczyzny, a zwłaszcza Polityków o poparcie Apelu i podjęcie stanowczych działań międzynarodowych w celu zapobieżenia grożącej światu katastrofie oraz pilne znalezienie drogi do zawarciasprawiedliwego pokoju, który zakończy ten konflikt.

Powyższe cytaty pochodzą z petycji APEL WOŁANIE O POKÓJ I DOBRO.

Podpisz, jeśli zgadzasz się z jej przesłaniem.

I porozum się ze swoimi posłami i senatorem, że wołamy o pokój, nie o wojnę!

(Opracował: Sztab Do Prawdy)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info