Praktyczne rady. Lokalny plan działania w zakresie żywności i rolnictwa

Plan działania w zakresie żywności i rolnictwa ma szansę powieść się jedynie wówczas, gdy bierze pod uwagę zarówno konsumentów jak i rolników.

Główne etapy:

 1. Zebrać małą grupę ludzi, którzy chcieliby kupować przynajmniej część, jeśli nie całą swoją żywność, bezpośrednio z miejscowego źródła. W tym celu zorganizować spotkanie we wsi/w mieście, pod hasłem “Gdzie mogę nabyć lokalną żywność?”
  Na spotkaniu wyjaśnić zasady bezpośredniego kupna od rolnika. Wyjaśnić, że może to być rodzaj kontraktu, tj. grupa konsumentów ustala między sobą plan, jakie produkty żywnościowe i w jakich ilościach chcieliby, aby rolnik dla nich uprawiał (stosując metody przyjazne dla środowiska). Ustaleń tych dokonuje się we wspólnych rozmowach, na które zaprasza się miejscowych rolników.
 2. Skontaktować się z miejscowymi rolnikami. Wyjaśnić im, że we wsi/w mieście planowany jest nowy system rynkowy i biorąc w nim udział mogą utworzyć lokalny rynek dla swoich plonów i produktów żywnościowych. W tym celu zwołać spotkanie miejscowych rolników pod hasłem „Jak mogę sprzedać na miejscu swoje produkty?”
 3. Zgromadzenie klientów i rolników w celu wspólnej rozmowy na temat praktycznych stron przedsięwzięcia. Spotkanie to powinno mieć charakter nieformalny, z poczęstunkiem na stole i w miłej atmosferze.
  Podczas spotkania należy omówić następujące sprawy:
  • ustalić cenę sprawiedliwą zarówno dla rolnika jak i dla klienta.
  • ustalić rozsądną ilość produktu rolnego (na rok/sezon)
  • uzgodnić prosty standard produkcji; rolnik przedstawia proponowaną metodę.
 4. Kolejny krok polega na zaproszeniu grupy konsumentów przez rolnika do jego gospodarstwa. Konsumenci powinni zobaczyć i poznać podstawowe zasady procesu produkcji żywności, którą będą kupowali, oraz poznać osobiście styl życia rodziny tego rolnika.

Rolnik, jeśli chce, może zaprosić każdego z klientów do pomocy w pracach rolnych w zamian za obniżenie ceny na swoją żywność.

Po uzgodnieniu praktycznych warunków należy sporządzić jakąś formę umowy kontraktowej. Może ona opiewać na rok lub kilka miesięcy.

(Autor: Julian Rose)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info