Zawłaszczenie „Zielonych”.

Od piękna i bioróżnorodności po oszustwo i faszyzm

W 1992 roku zwołano Szczyt Ziemi w Rio, a na nim przyjęto Agendę 21. Odtąd obowiązującą powszechnie i na wszystko, jedyną promowaną receptą stał się tak zwany zrównoważony rozwój. To był podstęp. Nastąpił początek końca prawdziwych „Zielonych” i wdrażanie korporacyjnej, wspieranej przez banki agendy fałszywych „Zielonych”, która towarzyszy nam do dziś.

Pojęcie „Zielony” stało się przeciwieństwem tego, co pierwotnie znaczyło. Z symbolu proludzkiego, proekologicznego zmieniło się w symbol korporacyjnego zielonego faszyzmu.
Potwierdził to Klaus Schwab, prezes Światowego Forum Ekonomicznego, ogłaszając w 2020 roku w Davos Wielki Reset – projekt kierowany przez bankierów i przemysłowców, swoimi korzeniami sięgający do Klubu Rzymskiego i sekretnej grupy Bilderberg w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Dwie główne składowe Wielkiego Resetu to Zielony Nowy Ład i Czwarta Rewolucja Przemysłowa.

Z fanfarami ogłoszono wielki cel: „Zero emisji CO2 do 2050 roku”, obecnie nazywany NET ZERO.
Zauważcie, że na fotografiach w mediach dwutlenek węgla jest powszechnie przedstawiany w postaci dymiących kominów fabrycznych. Tymczasem ma to niewiele lub nie ma nic wspólnego z CO2. Z tych kominów wydobywają się głównie składniki takie, jak tlenki azotu, tlenek węgla, para wodna i różne pyły. Nie stoi więc za tym żadna nauka. Z wyjątkiem naukowego kłamstwa – kłamstwa o CO2.
Zero CO2 oznacza całkiem dosłownie „brak powietrza do oddychania”, gdyż to właśnie dwutlenek węgla umożliwia roślinom dostarczanie nam tlenu do oddychania.

Musimy torować drogę dla prawdy, mądrości, honoru i wolności, w której „Zielony” odzyska swój status jako prawdziwy szyld ekologiczny uzdrowionej planety i uzdrowionej ludzkości.

Cały wykład: Julian Rose – Od piękna i wolności do fałszu i faszyzmu. Zawłaszczenie ekologii

(Autor: Julian Rose)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info