Działania WHO w kierunku globalnego zarządzania zdrowiem – dokąd zmierzamy?

(…) zaangażowanie firm farmaceutycznych będących m. in. producentami szczepionek (Bayer AG, Merck and Co Inc, Sanofi Pasteur, Sinovac Biotech Ltd, Glaxo Smith Klein) we współfinansowanie Światowej Organizacji Zdrowia stanowi bezwzględne naruszenie zasad etycznych i moralnych w deklarowanej przez WHO trosce o zdrowie Mieszkańców Świata (…)

(…) Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (2005) nie zastępują krajowych przepisów prawnych w zakresie zarządzania zagrożeniami zdrowia publicznego, tylko mają za zadanie je wspierać i uzupełniać w celu lepszego zabezpieczenia wszystkich państw przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia (…)

(…) Artykuł 27. Wycofanie się z umowy
1. W dowolnym momencie po upływie dwóch lat od daty wejścia w życie WHO CA+ w odniesieniu do danej Strony Strona ta może wycofać się z WHO CA+ poprzez złożenie pisemnego powiadomienia u depozytariusza.
2. Każde takie wycofanie staje się skuteczne po upływie jednego roku od daty otrzymania przez Depozytariusza powiadomienia o wycofaniu lub w późniejszym terminie, który może zostać określony w powiadomieniu o wycofaniu (…)

Cały wykład Emilii Sykut: Działania WHO w kierunku globalnego zarządzania zdrowiem – dokąd zmierzamy?
Materiały z konferencji „Od Fałszu i Faszyzmu do Prawdy i Wolności – Razem!”:

(Fragmenty wykładu wybrała: Jadwiga Łopata)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info