LIST OTWARTY-PETYCJA do Ministra Rolnictwa w sprawie natychmiastowego zakazu przetwarzania i wprowadzania do obrotu już zmagazynowanego ukraińskiego zboża, kukurydzy, mąki i innych produktów żywnościowych, oraz zbadania tych produktów pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym również na obecność GMO.