Nowe prawo patentowe w Austrii wysyła jasny sygnał przeciwko patentom na nasiona. Losowe mutacje wyłączone z ochrony patentowej

28 kwietnia 2023 / Parlament austriacki (Nationalrat) uchwalił nowelizację krajowego prawa patentowego – jest to w efekcie nowe prawo patentowe, które wyłącza z ochrony patentowej w szczególności przypadkowe mutacje genetyczne. Oznacza to, że patenty takie jak te wydane w ostatnich latach przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) na np. jęczmień browarny i kukurydzę, nie będą mogły być dłużej udzielane w Austrii. Nawet jeśli ustawa nie jest wiążąca dla przyszłych decyzji EPO, to stanowi wyraźny ogólnoeuropejski sygnał dla ogólnego zakazu patentów na konwencjonalną hodowlę…
…No patents on seeds! oczekuje, że reszta Europy pójdzie w ślady Austrii i zapobiegnie blokowaniu konwencjonalnej hodowli roślin przez rosnącą liczbę patentów na bioróżnorodność…
…EPO udzielił już około 300 patentów na rośliny wyhodowane w sposób konwencjonalny. Oznacza to, że o ile właściciele patentów nie wyrażą zgody, odmiany roślin objęte tymi patentami nie mogą być już wykorzystywane do hodowli i wprowadzania na rynek ulepszonych odmian…

https://www.no-patents-on-seeds.org/en/news/law-austria