Trybunał Konstytucyjny w sprawie wolności wyboru w zakresie szczepień

W dniu 9 maja odbędzie się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatrzy skargę konstytucyjną odnośnie przymusu szczepienia dzieci. Jest to jedna z 50 skarg złożonych w tym zakresie. Jest to poniekąd efekt działania administracji publicznej  nakładającej wielotysięczne grzywny na polskich rodziców, które są w trakcie rozpatrywania przez Ministra Zdrowia i sądy administracyjne. Znane są przypadki NOP po szczepieniu dziecka, a mimo to obowiązek szczepień istnieje nadal.

Znany jest skład sędziowski i oprócz prezes TK jest m. in. Krystyna Pawłowicz czy Zbigniew Jędrzejewski.

Skarga konstytucyjna liczy 9 stron i zawiera kilka zarzutów. Można się z nią zapoznać na stronie trybunału.

Najważniejszym z nich jest wskazanie, że wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie szczepień nie stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego. Źródłem prawa mogą być tylko ustawy i rozporządzenia. Twierdzenie jest poparte wieloma wyrokami Trybunału Konstytucyjnego.

Do skargi dołączone jest pismo z uzupełnieniem braków formalnych skargi, rozszerzający zarzut dotyczący prawa do prywatności.

Na stronie trybunału można zapoznać się ze stanowiskiem Sejmu, Prokuratora Generalnego oraz Ministra Zdrowia. Wszystkie te organy uważają kwestionowane przepisy za zgodne z Konstytucją RP. Nie chcąc ich streszczać zapraszam pod poniższe linki.

Więcej:

https://stopnop.com.pl/tk/ https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2081/19

(Opracowal: Damian Prędota)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info