Zagrożenie, jakiego dotąd nie było – GDO

Organizmy z napędem genowym (ang. gene drive organisms – GDO), to mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta lub ludzie, których genom zmieniono sztucznie tak, aby do 100% cech ich potomstwa mogło pochodzić tylko od rodzica z napędem genowym.

Jeśli takie GDO zostaną uwolnione do środowiska, to „W przeciwieństwie do konwencjonalnego GMO, organizmy zmodyfikowane genetycznie, które dziedziczą napędy genowe, mają na celu 1) rozprzestrzenianie w dzikich populacjach genów zsyntetyzowanych w laboratorium lub 2) wyeliminowanie genów naturalnych. I robią to nawet wtedy, gdy szkodzi to gatunkowi lub nie daje mu żadnej przewagi w przetrwaniu. (…) To wymuszone dziedziczenie nawet szkodliwych genów, powodowane przez napędy genowe, tworzy teoretycznie niemożliwą do zatrzymania „mutagenną reakcję łańcuchową”” – piszą genetycy z University of California, Valentino M. GantzEthan Bier.

Może to łatwo doprowadzić do genetycznej modyfikacji lub wyginięcia całych gatunków, a w konsekwencji całych ekosystemów…

Np. planuje się w powyższy sposób w Burkina Faso w 2024 r. usunąć populację komarów przenoszących malarię. Jednakże komary i ich larwy to ważne źródło pożywienia dla różnych zwierząt, jak pluskwiaki wodne, chrząszcze, muchy, pająki, płazińce, kijanki, ryby i skorupiaki, ważki, pająki, nietoperze i ptaki.

Już wcześniej, w Camargue, rezerwacie we Francji, zaobserwowano, że skutkiem sztucznej redukcji populacji komarów było zmniejszenie liczby i różnorodności ptaków i ważek.

Co więcej, w przyrodzie, po zniknięciu lub wyparciu jednego gatunku, np. komara, pojawiają się inne gatunki, mogące przenosić niebezpieczniejsze choroby i rozprzestrzeniać się na większą skalę.

Inne zagrożenie, to szybkość rozprzestrzeniania się genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów. Otóż eksperyment EPA w Luizjanie wykazał, że GM bakterie w ciągu pierwszego sezonu wegetacyjnego rozprzestrzeniły się w promieniu 11 mil (17,7 km) od pola doświadczalnego…

Powyższe zagrożenia są tym poważniejsze, gdyż w świetle niedawno opublikowanego w „Science” badania zmiany w pojedynczych genach (tzw. „genach kluczowych”) mogą zagrozić całym ekosystemom. Przy czym nauka nie wie, które geny to „geny kluczowe”…

Najważniejsze przeciwdziałania to upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i skuteczne prawo uniemożliwiające uwalniania do środowiska wszelkich GMO, a zwłaszcza tych z napędem genowym.

Cały wykład: Jacek Nowak – Nowe zagrożenia w obszarze GMO.

(Opracował: Jacek Nowak)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info