„Zielony Król” udziela królewskiej zgody na nową technologię genetycznej hodowli

Król Karol dopuścił się jawnej zdrady wobec wszystkich prawdziwych rolników, a zwłaszcza rolników ekologicznych.

Jak dotąd jedna z największych hipokryzji w bieżącym roku to fakt, że król Anglii Karol III, uważany za wielkiego protektora rolnictwa ekologicznego i spraw związanych ze środowiskiem, udzielił swej królewskiej aprobaty dla „innowacji” biotechnologicznej, która otworzy drogę firmom brytyjskim do dokonywania zmian genetycznych u zwierząt i roślin, w celu tworzenia nowych, zmodyfikowanych gatunków i biotechnologicznej „żywności”. 

23 marca 2023 roku „Ustawa o genetycznej technologii precyzyjnej hodowli” (*) uzyskała królewskie przyzwolenie.

Ten akt prawny będzie na razie obowiązywał wyłącznie w Zjednoczonym Królestwie, gdyż w UE i wielu innych państwach takie biotechnologiczne deformacje roślin i zwierząt są niedozwolone.

Dalszoplanowe oszustwo dotyczy marketingu podobnych eksperymentów z nowym, rekombinowanym DNA.

Rząd Zjednoczonego Królestwa oświadczył, że produkty inżynierii genetycznej nie będą otrzymywały odrębnej definicji, a więc nie będzie wymagane ich specjalne oznakowanie.

Król Karol już popadł w konflikt z konstytucją swojego kraju, stając ramię w ramię z Klausem Schwabem i promując „Wielki Reset” Światowego Forum Ekonomicznego, którego jednym z głównych celów jest zlikwidowanie państw narodowych i scentralizowanie całej władzy w rękach niewielkiej despotycznej elity, wyrażającej jawną intencję zdelegalizowania wszelkiej własności prywatnej i przerobienia istot ludzkich na transhumanistyczne cyborgi.

(*) https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/6/pdfs/ukpga_20230006_en.pdf

Caly artykuł: https://renesans21.pl/julian/artykuly-julian/zielony-krol-udziela-krolewskiej-zgody-na-nowa-technologie-genetycznej%e2%80%86hodowli/

(Autor:   Julian Rose, były doradca ds. rolnictwa ekologicznego następcy tronu, księcia Karola, obecnego króla Karola III)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info