Trybunał Konstytucyjny RP – PSNLiN wnosi o uznanie przymusu szczepień obowiązkowych dzieci za niezgodne z Konstytucją RP

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców sprzeciwia się przymusowi stosowania rutynowych, zbyt licznych, zawierających toksyczne składniki
szczepionek. (Artykuł dr. hab.n.med. Doroty Sienkiewicz, uzasadniający na podstawie wyników badań naukowych, obserwacji epidemiologicznych i przepisów prawa, dlaczego przymus szczepień obowiązkowych jest sprzeczny ze współczesną wiedzą medyczną bazującą na dowodach (evidence based medicine) oraz z przepisami aktów prawnych najwyższej rangi.)

https://psnlin.pl/news,trybunal-konstytucyjny-rp-psnlin-wnosi-o-uznanie-przymusu-szczepien-obowiazkowych-dzieci-za-niezgodn,193.html