Zaproszenie portalu Do Prawdy do współpracy

Portal Do Prawdy to nowa inicjatywa oddolna. Został powołany na Konferencji „Prawdziwe przywództwo w czasach kryzysu. Jak przetrwać napór Matrixa”, w Krakowie w sierpniu 2022 r. Jest partnerskim portalem z UK truth-not-tyranny.org. Działamy w wolontariacie. Od strony technicznej mamy wsparcie kilku innych osób, jednak potrzeby są dużo większe, a więc prosimy was o uwagę i pomoc. Zobacz slajd: https://doprawdy.info/category/do-pobrania/grafiki-wykresy-tabele/.

Wszyscy wiemy, że musimy znaleźć sposób na lepsze przekazywanie prawdziwych informacji i dobrych rozwiązań do dużych i różnych grup społecznych. Idea portalu DO Prawdy opiera się na zasadzie, że publikujemy informację i wszyscy, którym zależy na tym aby rosła świadomość społeczeństwa pobierają ją i posyłają dalej do swoich znajomych, wklejają na fb i inne media społecznościowe.

A WIĘC PORTAL DO PRAWDY JEST PORTALEM NAS WSZYSTKICH. I od aktywności wszystkich sympatyków tego portalu będzie zależał nasz wspólny sukces. Sukces czyli szeroka edukacja społeczeństwa w tematach, które są zakłamane, przekręcane lub przemilczane przez media głównego nurtu.

Zapraszamy wszystkich do współpracy!

Wolność wymaga bardzo realnego poziomu samodyscypliny i odpowiedzialności. Nie można budować nowego używając starych, złych metod i udawać, że jest OK, aby z nich korzystać.
A więc odłącz się od mediów głównego nurtu i przyłącz się do Portalu Do Prawdy. Poszerzaj swoją świadomość i bierz odpowiedzialność za swoje myśli, słowa i czyny. Zawsze stań w obronie godności swojej, naszych dzieci i przyszłych pokoleń.
Odważnie praktykuj obywatelskie nieposłuszeństwo.

Portal Do Prawdy to próba zjednoczenia różnych inicjatyw i ludzi indywidualnych.
Przekazujemy informacje z różnych dziedzin i tematów, bo wszystko się łączy w jedną sieć. W tej sieci my wszyscy żyjemy i wpływa to na nas wszystkich.
Każdy może i powinien dołożyć swoją cegiełkę do edukacji i budzenia świadomości kolejnych osób… nawet tylko kilku. To wasze zaangażowanie jest bardzo ważne, abyśmy wspólnymi siłami zmienili obecny system, który nas zniewala, ogłupia i uśmierca.

Bardzo zapraszamy wszystkich do współpracy w dążeniu Do Prawdy.

(Opracowanie: Sztab Portalu Do Prawdy)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info