Alarm! Uchwalono nagle w Sejmie zmiany w prawie geologicznym i górniczym prowadzące do grabieży Narodu Polskiego

To, o czym pisaliśmy w Sygnałach w artykule pt. Kolejny rozbiór Polski. UWAGA! Powiedz głośno NIE dla o antypolskiej zmiany w ustawie staje się jeszcze bardziej aktualne.

Tym razem powiedz NIE dla tej antypolskiej ustawy i wyślij swój obywatelski sprzeciw członkom Senatu, który rozpocznie obrady już 21 czerwca br.
Załącz też profesjonalną analizę skutków tej ustawy.

Wzór pisma do senatorów jest tutaj.
Profesjonalna analiza skutków tej ustawy jest tutaj.
Adresy mailowe senatorów są tutaj.
(Opracował: Jacek Nowak)
Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info

Wzór pisma do senatorów jest tutaj:

Profesjonalna analiza skutków tej ustawy jest tutaj:

Adresy mailowe senatorów są tutaj:

W skandaliczny sposób na plenarnym posiedzeniu Sejmu w piątek po godz. 18-tej przyjęto ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3238 i 3356), otwierająca prostą drogę do grabieży Narodu Polskiego.

5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół nie zostały bowiem dopuszczone do wygłoszenia!
Nie było też żadnej dyskusji.

Zaledwie poprzedniego dnia, 15 czerwca, Sejm, wskutek zgłoszenia wielu poprawek, skierował projekt tej ustawy do ponownej analizy do dwóch (tylko!) komisji sejmowych. I po kilku godzinach tego samego dnia, projekt ustawy liczący 924 strony, został już uznany za bezbłędny i gotowy do plenarnych obrad Sejmu…

Na stronie iTV Sejmu od ok. 18h36’40’’ jest nagranie sprawozdania Komisji i od razu głosowania nad ustawą:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2023&type=posiedzenie#6188CEDD6A1CBD09C12589BE0045873C

Potrzebne linki do działania w treści poniżej:

To, o czym pisaliśmy w Sygnałach w artykule pt. Kolejny rozbiór Polski. UWAGA! Powiedz głośno NIE dla o antypolskiej zmiany w ustawie staje się jeszcze bardziej aktualne.

Tym razem powiedz NIE dla tej antypolskiej ustawy i wyślij swój obywatelski sprzeciw członkom Senatu, który rozpocznie obrady już 21 czerwca br.
Załącz też profesjonalną analizę skutków tej ustawy.

Wzór pisma do senatorów jest tutaj.
Profesjonalna analiza skutków tej ustawy jest tutaj.
Adresy mailowe senatorów są tutaj.
(Opracował: Jacek Nowak)
Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info

Wzór pisma do senatorów jest tutaj:

Profesjonalna analiza skutków tej ustawy jest tutaj:

Adresy mailowe senatorów są tutaj: