Cywilizacja i ekonomia kłamstwa. PO KTÓREJ STRONIE JESTEŚ?

Cywilizacja, to organizacja społeczeństwa (instytucje, wspólnoty) oraz kultura materialna (infrastruktura, technologie), które służą opanowaniu i kontroli środowiska naturalnego i w konsekwencji adaptacji i przetrwaniu.

W tym znaczeniu my, obecnie żyjący, jesteśmy dziedzicami dorobku wypracowanego przez naszych przodków (język, pismo, miasta, religie, tradycje kulturowe, itd.). Żyjąc w określonym miejscu każdy z nas dokłada się na swój sposób do tego cywilizacyjnego dorobku tworząc go nieustannie niezależnie od tego, czy nam się on podoba, czy nie. Wykonując swoją pracę, robiąc zakupy i płacąc podatki dokładamy swoją cegiełkę.

Nawet jak chcemy być niezależni, np. energetycznie i kupimy panele fotowoltaiczne plus akumulatory i odetniemy się od sieci, to i tak ten zakup jest naszą afirmacją zależności od całego systemu. Gdy robimy przetwory na zimę i, np. kisimy ogórki w słoiku, to patrząc głęboko w ten słoik widzimy niezliczone powiązania: ktoś musiał pozyskać surowce do produkcji szkła, ktoś inny dał maszyny, technologie, związki chemiczne. Ktoś musiał postawić fabrykę szkła, której by nie było, gdyby nie drogi dojazdowe, laboratoria, niezbędna energia. Za tym wszystkim stoją rzesze ludzi i cały system społeczno-ekonomiczny. W jednym niewinnym słoiku zawiera się cały świat, a nawet cały wszechświat.

Ten cały system oparty jest na kłamstwie w tym znaczeniu, że daje nam złudne przekonanie, że możemy się uniezależnić od środowiska, że możemy je podporządkować sobie. Następny poziom kłamstwa to przekonanie, że robiąc to możemy uniknąć kosztów. Np. kłamstwem jest cena słoika. Jeśli kosztuje on 2 zł, to w jego cenie nie są zawarte wszystkie koszty środowiskowe.

Gdyby uwzględnić wszystkie koszty środowiskowe, społeczne i zdrowotne w tym, co kupujemy, to prawdopodobnie byłoby to wiele razy droższe niż obecnie. Współczesna ekonomia oparta jest właśnie na takim kłamstwie. 

 (Opracował: Ryszard Kulik)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info