PETA nazywa plan zmiany klimatu, który zakłada ubój 200 000 krów, “niedorzecznym”…

…Według licznych doniesień, irlandzcy urzędnicy omawiają plan wybicia około 200 000 krów w ramach walki ze zmianami klimatycznymi, co wywołało reakcję ze strony irlandzkich rolników.

W obliczu presji ze strony Unii Europejskiej na walkę ze zmianami klimatycznymi, jeden z proponowanych planów miałby zostać zrealizowany w ciągu trzech lat przez rolników dobrowolnie wybijających 65 000 krów rocznie, co zmniejszyłoby krajowe stado bydła mlecznego o 10% i kosztowałoby około 214 milionów dolarów rocznie, według Telegraph…

https://www.foxnews.com/media/peta-calls-climate-change-plan-culls-200000-cows-ridiculous-government-kill-squads-wont-help