Po stronie Prawdy. Naturalny proces życia

Stanięcie w prawdzie to uznanie własnej zależności od całej przyrody. Uznanie, że nie jesteśmy oddzieleni. To jednocześnie oznacza połączenie z życiem: z cyklami przyrodniczymi, z drzewami dającymi tlen, z mikroorganizmami na skórze oraz w układzie pokarmowym, z grzybami będącymi w symbiozie z korzeniami roślin.

Powrót do życia, to odkrycie głębokich związków z miejscem życia, z krajobrazem, ludźmi z sąsiedztwa. To stanięcie mocno nogami na ziemi, czucie swojego ciała i emocji.

Stanięcie w prawdzie to również gotowość do przyjęcia kosztów związanych z własnymi wyborami, czyli np. płacenia więcej za to, co rzekomo jest tanie. 

Naturalny proces życia, to zwykłe życie w zgodzie z uniwersalnymi, naturalnymi prawami.

Przyroda działa w oparciu o dwa prawa: wszystko jest ze sobą powiązane (życie to zależność) oraz wszystko się nieustannie zmienia.

Naturalny proces życia, to zgoda na bycie w relacji z innymi i przyrodą, co wiąże się z radością i cierpieniem, bo nie wszystko zależy od nas. I zgoda na zmiany, czyli starzenie się, straty, odchodzenie bliskich, a w końcu śmierć.

Cywilizacja, którą zbudowaliśmy to wielki krzyk niezgody na oba te prawa. Dlatego ciągle walczymy z życiem, bo nie zgadzamy się, by nas bolało i było nie po naszej myśli. 

(Opracował Ryszard Kulik)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info