Coraz mniej ptaków

W naszym kraju obserwuje się spadek populacji ptaków. Polska Czerwona Księga informuje, że w ciągu ostatnich 100 lat 16 gatunków ptaków już zniknęło. 47 gatunków, a więc jedna piąta ptasiej fauny w Polsce jest zagrożona wyginięciem, z czego 12 jest skrajnie zagrożonych. Należą do nich ptaki siewkowe i blaszkodziobe. Mewa siwa, głowienka, gawron oraz słowik szary, to tylko kilka przykładów. Przyczyną spadku liczebności ptaków jest dewastowanie mokradeł, łąk w dolinach rzek, zbiorników wodnych i wybrzeża Bałtyku.

Również tereny wiejskie nie są już przyjazne polskim ptakom. Wieś w ciągu ostatnich kilkunastu lat mocno się zmieniła, niestety na niekorzyść ptaków. Powodem jest ogólna zmiana wyglądu krajobrazu wiejskiego. Dawniej pola wyglądały inaczej, były to mozaiki łąk, pól i ugorów. Taki układ wciąż występuje, ale jest coraz więcej miejsc, gdzie występują wielkoobszarowe monokultury. Dla ptaków oznacza to utratę ich wcześniejszego środowiska.

Sam wygląd budownictwa wiejskiego, jego architektura też ma znaczenie. Ptaki tracą możliwość gniazdowania na dachach czy poddaszach starych stodół. Mniej jest również wnęk, dziur, małych okienek czy zdobień ceglanych murów, które były wcześniej wykorzystywane przez ptaki. Współczesne budownictwo jest dla nich nieprzyjaznym miejscem. Badania, w których brali udział naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wskazują, że tam, gdzie tereny rolnicze uległy zmianie, zaobserwowano 50-60 proc. mniejszą populację ptaków niż tam, gdzie żadnych zmian na ternach wiejskich nie było. Na przykładzie wielkopolskich wsi zauważono, że tam, gdzie występuje nowoczesne budownictwo ptaków jest aż o 88 proc. mniej niż tam, gdzie wioski wyglądają jak dawniej.

Źródło: https://smoglab.pl/ptaki-wymieraja-nie-tylko-z-powodu-zanieczyszczen-srodowiska/

(Opracował:Ryszard Kulik)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info