Demokracja, najbardziej niebezpieczna religia – 11

…Platon napisał, że demokracja nie była szczytem rządzenia, ale
znajdywała się tylko tuż nad najniższym poziomem całkowitej anarchii.
Pisał, że demokracja nieuchronnie przerodzi się w oligarchię, a w
końcu w tyranię – faszystowskie państwo policyjne. Te same poglądy utrzymują się w historii do dziś: Willy Brandt, były kanclerz Niemiec, powiedział, że „Europie Zachodniej pozostało jeszcze tylko 20 lub 30 lat demokracji; po tym czasie będzie się ona ślizgać, bez silnika i steru, pod otaczającym ją morzem dyktatury, a to, czy dyktat pochodzi od politbiura czy junty, nie będzie miało większego znaczenia”[1]…
…demokracja jako forma rządów kończy się sama, ponieważ jest jedynym systemem otwartym na rodzaj podstępnej korupcji, która pozwoli bogatym i potężnym, tym z żądzą władzy, ostatecznie przypisać sobie całą władzę i uzurpować sobie tron…demokracja przekształca się w faszystowską dyktaturę. Zobaczymy, że istnieje wiele dowodów na to, że to już się dzieje…
https://wolnemedia.net/demokracja-najbardziej-niebezpieczna-religia-11/