Konstytucja Kwietniowa z 1935 r. wciąż obowiązuje!

Celem artykułu jest wskazanie nieprawidłowości związanych z uchwalaniem tzw. Konstytucji Kwaśniewskiego z 1997r.

W wyniku zaniedbań ustawodawców, w tym komunistów, od 1945r. do dziś nie derogowano prawidłowo konstytucji z 1935r. Derogacjato uchylenie aktu prawnego przez inny akt o tej samej lub wyższej randze. Inaczej mówiąc, dany akt prawny obowiązuje, dopóki nie zostanie uchylony przez inny o tej samej lub wyższej randze. Traci swoją obowiązującą moc dopiero wtedy, kiedy zostanie jednoznacznie określona ,,data ważności” – albo w tym samym akcie, albo w innym o tej samej lub wyższej randze.

Jest to bardzo ważne w kontekście analizy konstytucji z 1997r., która jest obecnie stosowana w Polsce. Odwołuje się ona do małej konstytucji z 1992 r., a ta z kolei do stalinowskiej konstytucji z 22lipca 1952r. Stalinowska konstytucja natomiast odwołuje się do konstytucji marcowej z 1921r. Konstytucja z 1997r. na końcu ma zapis, że traci moc prawną mała konstytucja z 1992r., a o konstytucji z 23kwietnia 1935 r. nigdzie ani słowa.

Mała konstytucja z 1992 r., na której podstawie uchwalono konstytucję z 1997 r., powołuje się na nielegalną konstytucję państwa totalitarnego. W 1947 r. przeprowadzono bowiem w stalinowskiej Polsce wybory, które zostały całkowicie sfałszowane przez polskich komunistów, za przyzwoleniem Sowietów. Niemniej także stalinowska konstytucja nie deroguje swej poprzedniczki z 1935r.!

Zgodnie z zasadą derogacji powinno być w nowej konstytucji odwołanie do starej konstytucji i na końcu powinien widnieć zapis o utracie mocy prawnej przez starą konstytucję. Ani w nielegalnej konstytucji z 1952r., ani w małej z 1992r., ani w tej z 1997r. takiego zapisu znoszącego obowiązywanie konstytucji z 1935r. nie ma. A zatem zgodnie z zasadami prawa konstytucja z 1935r. do dziś obowiązuje. W tej sytuacji również nadal obowiązuje porządek prawny na niej oparty. Uwzględniając ponadto odpowiedź MSZ z 14września 2022 r. o sygnaturze BRP.0162.80.2022/2, z której wynika brak podpisania do dziś przez Rzeczpospolitą Polską jakiegokolwiek traktatu pokojowego kończącego IIwojnę światową z państwami agresorami, dochodzi się do wniosku, że Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z30listopada 1939 r. o nieważności wszystkich aktów prawnych władz okupacyjnych (M.P.1939 nr285 poz.4) wciąż obowiązuje, co można wykorzystać w walce przeciwko antypolskim władzom.

(Opracował: Damian Prędota)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info

https://wolnislowianie.wordpress.com/2020/02/27/iii-rp-jest-nielegalna-i-przyznaje-to-choc-nie-wprost-nawet-mainstreamowa-gazeta/
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/4579
https://wolnislowianie.wordpress.com/2023/04/05/troche-prawdy-o-konstytucji-z-1997-r-i-iii-rp/
https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/sfalszowane-wybory/112556,Sfalszowane-wybory-19-stycznia-1947-roku.html
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/LMP19392850004/O/LMP19392850004.pdf
MSZ – informacje na temat traktatów (doprawdy.info)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info