„Lex knebel” do kosza!!!

Organizacje z całej Polski apelują o wyrzucenie „Lex knebel” do kosza

Fragment artykułu:
„80 organizacji społecznych z całej Polski zaapelowało do posłanek i posłów o odrzucenie „Lex knebel”. Taki przydomek zyskała budząca kontrowersje rządowa nowelizacja tzw. ustawy ocenowej, którą już w czwartek (tj. 6.07.2023 – red.) zajmą się posłowie i posłanki z sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.

(…)

W tym kształcie nowelizacja da obecnemu, ale także każdemu kolejnemu rządowi wolną rękę w forsowaniu arbitralnie wybranych inwestycji całkowicie poza kontrolą społeczną i bez oglądania się na ochronę środowiska – mówi Adrian Chochoł, prawnik z Fundacji Frank Bold.”

Źródło: https://pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosci/631-organizacje-z-calej-polski-apeluja-o-wyrzucenie-lex-knebel-do-kosza

Od redakcji:

Tzw. ustawa ocenowa to ustawa o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3404).

To kuriozalna nowelizacja tej ustawy, bo niedawna nowelizacja w 2021 r. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa itd. dała właśnie nowe możliwości i prawa obywatelom, organizacjom i władzom lokalnym, m.in. do blokowania niechcianych inwestycji.

Jeśli chcesz, to podpisz petycję do posłów w sprawie tej ustawy, która jest tutaj.

UWAGA! lista adresów posłów do pobrania w formacie xls poniżej