Nie dla #Lex Knebel

Rząd polski planuje wprowadzenie prawa (tzw. ustawy oceanowej), którego konsekwencją będzie kneblowanie głosu społeczeństwa i samorządów w bronieniu swoich okolic przed inwestycjami, które decydenci uznają za „strategiczne”.

Założenia tzw. ustawy ocenowej są następujące:
  • z procedury wykluczono udział społeczeństwa – nie będzie więc konsultacji społecznych;
  • ograniczono także obowiązki w zakresie informowania społeczeństwa o planach inwestycyjnych;
  • nowelizacja ogranicza mieszkańcom prawo do sądu;
  • kontrolę stracą lokalne samorządy, ponieważ nowelizacja umożliwia budowę inwestycji sprzecznych z zapisami planów zagospodarowania przestrzennego;
  • zniesiono zakaz realizacji przedsięwzięć znacząco negatywnie oddziałujących na obszary Natura 2000. Zagrożone dewastacją są więc najcenniejsze przyrodniczo tereny w Polsce, ważne także dla branży turystycznej.

Ustawie sprzeciwiają się liczne organizacje pozarządowe jak Fundacja Frank Bold, Greenmind, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), Greenpeace, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ClientEarth, WWF czy Fundacji dla Biebrzy. Petycję przeciwko wprowadzeniu ustawy można podpisać na stronie https://pracownia.org.pl/petycje/nie-dla-lex-knebel

opracował Ryszard Kulik