Promieniowanie elektromagnetyczne a zdrowie

Część 5: nowotwory

Statystyki nowotworów są nieubłagane: z roku na rok przybywa osób zapadających na tę chorobę – w Polsce i na całym świecie. Na nic się nie zdają programy rządowe mające przeciwdziałać temu trendowi. I nic dziwnego, mało kto skupia się bowiem na ewidentnych przyczynach choroby: czynnikach cywilizacyjnych. Uwaga jest przekierowywana na czynniki genetyczne i badania „profilaktyczne”, z sugestią, że „geny” i brak regularnej profilaktyki, utożsamianej głównie z kontrolnymi badaniami medycznymi, odpowiadają za gwałtowny rozwój choroby we współczesnych społeczeństwach.

Wśród czynników cywilizacyjnych nieustająco wskazywanych przez naukowców na całym świecie wyłania się promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł, których – podobnie jak w przypadku liczby osób zapadających na nowotwory – z roku na rok w naszym otoczeniu. Są to anteny telefonii komórkowej, punkty wi-fi, telefony komórkowe i inne urządzenia bezprzewodowe.

W gronie polskich naukowców pochylających się nad tym problemem można wyróżnić prof. dr hab. n. med. Alicję Bortkiewicz, reprezentującą Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, która wraz ze współpracownikami w 2017 r. przeprowadziła metaanalizę na temat związku między korzystaniem z telefonów komórkowych a występowaniem nowotworów wewnątrzczaszkowych i nowotworów ślinianek (zob. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28220905/). Jak wykazała metaanaliza, zależność staje się wyraźna dopiero przy dłuższym okresie użytkowania telefonu komórkowego – ponad 10 lat, a osoby, które rozpoczęły regularne korzystanie z telefonu bezprzewodowego przed ukończeniem 20 roku życia, odbywają długie i częste rozmowy telefoniczne oraz trzymają telefon zawsze z tej samej strony głowy, są obciążone zwiększonym ryzykiem zapadnięcia na nowotwór w obrębie czaszki. Tymczasem badania obejmujące okres użytkowania telefonu komórkowego krótszy niż 10 lat nie zawsze jednoznacznie wykazują to ryzyko, co może prowadzić do mylnego wniosku, że promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia bezprzewodowe nie ma wpływu na pojawienie się i rozwój choroby.

Więcej o wpływie promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego ze sztucznych źródeł na występowanie nowotworów w piątym odcinku prezentacji: https://zdrowedzieci.org.pl/promieniowanie-elektromagnetyczne-a-zdrowie-czesc-5-nowotwory/

(Opracowała: Ewa Gierula, dyplomowany dietetyk)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info