TAK dla Pokoju, NIE dla wojny

Rząd w Warszawie wraz z Prezydentem prowadzi nas na skraj przepaści, jaką jest wojna. Bezwarunkowa pomoc dla Ukrainy osłabia potencjał militarny i gospodarczy Polski, a umacnia Ukrainę (która do dziś nawet nie przeprosiła za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej, w szczególności na Wołyniu). Powoduje to również eskalację wojny.

Sprzeciwiamy się wciąganiu Polski do wojny, która nie dotyczy obrony terytorium naszego kraju.

Żądamy wycofania się Rządu i Prezydenta RP z rozmów prowadzących do zwiększenia zaangażowania militarnego NATO.

Tylko mądra dyplomacja nastawiona na de-eskalację napięcia i prowadząca do pokoju może zagwarantować Polsce bezpieczeństwo i pokój.

Jeśli wybierasz POKÓJ I SUWERENNOŚĆ wyślij list lub mail do: wójtów/burmistrzów/marszałków/radnych/prezydentów miast/premiera/posłów/senatorów/szefów poszczególnych partii politycznych/organizacji/redakcji gazet, radio i TV z poniższą lub własną treścią.

(Redakcja DoPrawdy.info)

————

Sprzeciwiam się wciąganiu Polski do wojny, która nie dotyczy obrony terytorium naszego kraju.

Bezwarunkowa pomoc dla Ukrainy osłabia potencjał militarny i gospodarczy Polski, a umacnia Ukrainę (która do dziś nawet nie przeprosiła za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej, w szczególności na Wołyniu). Powoduje to również eskalację wojny.

Żądam wycofania się Rządu i Prezydenta RP z rozmów prowadzących do zwiększenia zaangażowania militarnego NATO.

Domagam się podjęcia przez Panią/Pana mądrej dyplomacji nastawionej na de-eskalację napięcia i prowadzącej do pokoju co może zagwarantować Polsce bezpieczeństwo i pokój.

TAK dla Pokoju, NIE dla wojny!

Z poważaniem,