W parlamencie trwają prace nad ustawą będącą de facto IV rozbiorem Polski – etap kolejny w Senacie

Jak już Państwu wcześniej wspomnieliśmy w dwóch naszych artykułach, Damiana Prędoty oraz profesora Jacka Nowaka, w parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy wprowadzającą zmiany w prawie geologicznym i górniczym prowadzące do grabieży Narodu Polskiego. Pierwotnie w senacie prace nad nowelizacją miały się zacząć 21 czerwca, ale pod naciskiem społecznym, co przyznają sami senatorowie, zostały przesunięte na połowę lipca.

Proponowane zmiany w ustawie znacząco ograniczają prawo samorządów lokalnych do wypowiadania się w kwestii złóż naturalnych i prawa ludzi do swoich nieruchomości. Jednakże nie są to jedyne zmiany. Warto zapoznać się ze zmianami i komentarzami prawniczego specjalisty, które zawiera opinia prawna kancelarii prawniczej Sebastiana Czwojdy z 2022 roku. Opinia ta była sporządzona w 2022 r. w stosunku do projektu ustawy, ale porównanie projektowanych przepisów z aktualnie uchwalonymi wykazuje, że nastąpiły z reguły tylko zmiany kosmetyczne lub porządkowe, które nie zmieniają istotnie wprowadzanych przepisów.

A więc zachęcamy Państwa do dalszego rozsyłania e-maili do senatorów, z tymi nowymi dla nich ważnymi załącznikami (opinią prawną i porównaniem projektowanych przepisów z uchwalonymi), zgodnie z treścią wzoru nowego pisma do senatorów, by ich przypilnować w ważnej dla Polski sprawie.

(Opracował: Damian Prędota)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info