Dla Ukraińców jedna składka do Zus wystarczy do otrzymania polskiego świadczenia

– Nie ma minimalnego okresu – wystarczy „jedna składka”. Zatem jeśli ktoś pracował w Polsce i w Ukrainie, może otrzymywać dwie emerytury lub renty – od ZUS oraz z ukraińskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musi jednak spełnić warunki do przyznania tych świadczeń, które są określone w przepisach obowiązujących w Polsce oraz w Ukrainie. W Polsce przepisy są liberalne i po jednej(!) składce wypłacane są świadczenia – przyznaje dr Kolek.

…„nowy” system nie określa minimalnego stażu ubezpieczeniowego. A więc wpłata jednej(!) składki wystarcza, by dostać świadczenie…
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art38586811-emerytury-dla-ukraincow-jedna-skladka-do-zus-wystarczy-do-otrzymania-polskiego-swiadczenia