Energia z węgla kamiennego energią odnawialną?

Obecnie w Unii Europejskiej trwa presja na przechodzenie z nieodnawialnych na odnawialne źródła energii (OZE). Z definicji odnawialne źródła energii, to takie, których zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie. Ten relatywnie krótki czas nie został dokładnie zdefiniowany i nie wiadomo, czy to jest minuta, sto lat czy miliard eonów. Do odnawialnych źródeł energii zalicza się na przykład energię geotermalną, z której odnawianiem się i to szybkim są pewne problemy. Do innych rodzajów energii odnawialnej zaliczamy energię słoneczną, wiatru, pływów morskich, rzek i energię z biomasy. W na-szych rozważaniach najważniejszym rodzajem źródła energii odnawialnej jest biomasa, bo według niektórych definicji węgiel kamienny czy brunatny jest właśnie formą biomasy. Według wielu badaczy węgiel powstał tylko raz setki milionów lat temu. Ostatnio granicę przesunięto do kilkudziesięciu milionów lat temu, czyli o setki milionów lat. Czy przesunięcie granicy powstawania węgla o następne kilkadziesiąt milionów lat i przyznanie, że pokłady węgla tworzą się współcześnie byłoby dużym problemem? Z jakiś tajemniczych powodów współcześni badacze nie chcą tego przyznać, a przecież znajdowane są arte-fakty zatopione węglu, co może świadczyć, że pokłady węgla, w których znaleziono te artefakty, pochodzą z czasów historycznych, a nie z prehistorii.

Hipotezę o krótkim czasie powstawania węgla wysunął Robert Gentry badając w latach 70-tych i 80 – tych XX wieku próbki węgla metodami jądrowymi. W roku 2021 naukowcy z Niemiec i USA odkryli dwa gatunki mikrobów produkujących bezpostaciowy węgiel. Może się okazać, że pod ziemią żyje wiele organizmów wytwarzających węgiel pierwiastkowy z masy organicznej niesionej przez wodę z powierzchni.

Hipotetycznie złoża węgla pierwiastkowego mogą tworzyć się również na drodze nieorganicznej. W roku 2020 S. A. Beresnev i M. S. Vasiljev zasugerowali powstawanie nanocząstek węglowych podczas erupcji wulkanów. Możliwe, że analogiczne procesy, jak w wulkanach, zachodzą w głębszych warstwach skorupy ziemskiej. Wymaga to badań naukowych.

W dobie nacisków na stosowanie OZE Polska powinna zbadać, czy złoża węgla odnawiają się.

Cały artykuł: https://doprawdy.info/2023/07/wegiel-oze-calosc/

(Autor: Jacek Jaworski)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info