GŁOSUJ ŚWIADOMIE

Aby podjąć właściwą decyzję podczas wyborów musimy lepiej poznać kandydatów, ich poglądy i przekonania związane z ważnymi dla każdego z nas obszarami życia.

W związku z tym jeśli chcesz świadomie głosować zadaj poniższe pytania kandydatom.

Jeśli uzyskasz odpowiedź prześlij do nas; opublikujemy na stronie www.doprawdy.info

Z góry dziękujemy.

Redakcja DoPrawdy.info

Lista pytań:

  • Jak Pani/Pan widzi rozwiązanie konfliktu zbrojnego na Ukrainie? Co Pani/Pan zrobiła/zrobił, aby doprowadzić do pokojowego rozwiązania tego konfliktu?
  • Co Pani/Pan sądzi nt. ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 3238 i 3356)?
  • Co Pani/Pan sądzi o budowie elektrowni jądrowych w Polsce?  
  • Co Pani/Pan sądzi o uwalnianiu GMO (a zwłaszcza GDO, tj. GMO z napędem genowym) do środowiska, tj. zwłaszcza do rolnictwa, żywności i pasz?
  • Co Pani/Pan myśli o wprowadzonych przez rząd obostrzeniach podczas ogłoszonej pandemii w latach 2020-2022? Czy były prawomocne i skuteczne?
  • Co Pani/Pan sądzi o obowiązku szczepień dorosłych oraz dzieci również przeciw COVID-19?
  • Co Pani/Pan sądzi o WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), WEF (Światowe Forum Ekonomiczne), ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)? Czy myśli Pani/Pan, że tego typu organizacje powinny mieć prawo do ingerowania w politykę i porządek prawny w Polsce?
  • Co Pani/Pan sądzi o polskim, rozdrobnionym rolnictwie? Jaką ma Pani/Pan wizję na rolnictwo w Polsce?
  • Czy jest Pani/Pan za wejściem do strefy euro i dlaczego?
  • Gdyby miał/a Pani/Pan pełnię władzy, to co i jak by Pani/Pan zmieniła w Polsce? Pierwsze trzy decyzje.