Nadal zbieramy poparcie dla stanowiska W SPRAWIE PODJĘCIA PRZEZ RZĄD POLSKI PILNYCH DZIAŁAŃ WOBEC NEGATYWNYCH ZJAWISK I NACISKÓW GLOBALNYCH CELEM OCHRONY POLSKI I POLAKÓW

Dzisiaj (23.08.2023) dostaliśmy informację od Stowarzyszenia “Nauczyciele dla Wolności”, że WNIOSEK I ŻĄDANIE ZAJĘCIA JASNEGO STANOWISKA I ODPOWIEDŹ NA PIŚMIE W SPRAWIE PODJĘCIA PRZEZ RZĄD POLSKI PILNYCH DZIAŁAŃ WOBEC NEGATYWNYCH ZJAWISK I NACISKÓW GLOBALNYCH CELEM OCHRONY POLSKI I POLAKÓW (który również podpisaliśmy). DOTYCZY: WHO, ZDROWIA, CYFRYZACJI ORAZ SUWERENNOŚCI POLSKI I POLAKÓW został wysłany do Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani Dorota Rodziewicz (Stowarzyszenie “Nauczyciele dla Wolności” www.stopwho.pl) posłała też dokumentację zdjęciową z realizacji pierwszego etapu tego wspólnego przedsięwzięcia. Tutaj część zdjęć…. Pani Dorota pisze również, że: “Nadal zbieramy poparcie dla naszego stanowiska. Jeśli kolejne organizacje zdecydują się na dołączenie do grona Sygnatariuszy będziemy informację o ich dołączeniu publikować na stronach… A WIĘC ZACHĘCAMY KOLEJNE ORGANIZACJE do podpisywania tego dokumentu. Sztab DoPrawdy