Zakaz przetwarzania i wprowadzania do obrotu już zmagazynowanego ukraińskiego zboża, kukurydzy, mąki i innych produktów

Studiuję temat zagrożeń związanych z GMO* już od około 20 lat, rozmawiałam z najlepszymi światowymi specjalistami oraz wieloma rolnikami z różnych krajów i zdecydowanie twierdzę, że GMO TO KLUCZOWE ZAGROŻENIE DLA NASZEGO ROLNICTWA.

GMO to przykład stosowania technik laboratoryjnych w celu przejęcia kontroli nad produkcją żywności przez ponadnarodowe korporacje. Korporacje te doprowadziły już do ruiny miliony gospodarstw rolnych i spowodowały dramatyczne pogorszenie jakości żywności na całym świecie.

Po 20 latach komercyjnych upraw GMO okazuje się, że przyczyniają się do zwiększonego stosowania środków chemicznych, nie przynoszą większych plonów, nie chronią przed szkodnikami ani chwastami i mają związek z pogłębianiem się głodu na świecie. Jedynymi beneficjentami z wprowadzania GMO są ponadnarodowe korporacje!

Na całym świecie rosną obawy i lęk o zdrowie w związku z konsumpcją żywności zawierającej GMO. W Unii Europejskiej 70–80% konsumentów jest przeciwnych GMO. W wielu krajach wprowadzono zakazy uprawy GMO.

W Polsce w wyniku niekontrolowanej prywatyzacji sektora zaopatrzenia i produkcji pasz organy państwa całkowicie pozbawiły naród bezpieczeństwa żywnościowego.

Wprowadzenie do polskich magazynów zboża i kukurydzy z Ukrainy bez sprawdzania każdej partii pod względem zawartości GMO stanowi ogromne zagrożenie zmieszania tych nasion z nasionami wolnymi od GMO, a w konsekwencji niebezpieczeństwo zanieczyszczenia polskich pól przez GMO i dalszego niszczenia polskiego rolnictwa.

UWAGA! Podpisz i nagłośnij petycję dotyczącą natychmiastowego zakazu przetwarzania i wprowadzania do obrotu już zmagazynowanego ukraińskiego zboża, kukurydzy, mąki i innych produktów, która jest tutaj.

* Genetyczna modyfikacja w przypadku Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO) oznacza sztuczną zmianę materiału genetycznego danego organizmu w sposób niezachodzący w naturze. Często jest to wstawienie obcych genów, które przenosi się, przekraczając granice między gatunkami, np. geny zwierząt do roślin. Metody przy tym stosowane są nieprecyzyjne. Tak zmienione organizmy są zdolne do rozmnażania i przenoszenia swoich zmienionych cech na kolejne pokolenia oraz na spokrewnione gatunki. W przyrodzie takie organizmy nigdy nie powstają w sposób naturalny.

(Autor: Jadwiga Łopata Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info