Broń pogodowa i patenty kontroli pogody- cz. 2

Niniejszym chciałbym kontynuować tematykę kontroli pogody rozpoczętą innym moim artykułem.

Zjawisko zwane chemtrails, czyli po polsku smugi chemiczne, jest uznawane przez media głównego nurtu jako teoria spiskowa nie popartą żadnymi dowodami. Niestety, z twierdzeniem tym nie można się zgodzić, ponieważ poniższe dowody zaprzeczają powyższemu twierdzeniu.

Przywołam w tym miejscu dwa raporty, które zostały szczegółowo umówione przez Wolne Media1. Pragnę tylko dodać, że oba raporty świetnie uzupełniają dwa oficjalne patenty. Jeden, z 22 lutego 1977 roku, wprost mówi, jak z pomocą aerozoli w powietrzu można wpłynąć na modyfikację pogody2. I poniekąd oparty na tym patencie nowszy patent z 26 marca 1991 roku o redukcji globalnego ocieplenia z pomocą aerozoli w powietrzu3.

Jednakże to nie wszystko, bo istnieją nawet badania naukowe na ten temat. W jednym z takich badań autor omawia geoinżynierię aerozoli w powietrzu4. Trujące działanie rozproszonego w atmosferze aluminium zostało z kolei udowodnione w badaniu wykonanym w Indiach5.

Warto wspomnieć też o raporcie brytyjskiego parlamentu z 2009 roku6. Raport jest bardzo długi więc przytoczę najistotniejszy fragment raportu ze strony 16 oznaczony jako 27, z którego wynika wprost, że zasiewanie chmur było technologią, która była często używana.

Ale chyba bezspornym faktem jest bez wątpienia amerykańska ustawa H. R. 29777. Powyższy akt prawny został uchwalony 2 października 2001 roku. Dotyczy używania niebezpiecznych broni. Proszę zwrócić szczególną uwagę na stronę 4 i 5, ponieważ w sekcji nr 7 ,,Definitions” wymieniane są niebezpieczne bronie, a w podpunkcie B II wspomniano o chemtrails, czyli smugach chemicznych. Ustawa potwierdza istnienie niebezpiecznej broni, jaką jest smuga chemiczna.

Fakt stosowania geoinżynierii został nawet oficjalnie potwierdzony w mediach8,9.

(Opracowanie: Damian Prędota)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info

1https://wolnemedia.net/chemtrails/

2 https://patentimages.storage.googleapis.com/75/7a/70/30b1c727a7846c/USRE29142.pdf

3https://patentimages.storage.googleapis.com/4e/48/c7/1749609eefd47b/US5003186.pdf

4https://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/RobockStratAerosolGeo.pdf

5https://www.jstor.org/stable/24905652

6https://publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/221/221.pdf

7https://sgp.fas.org/congress/2001/hr2977.pdf

8https://wolnemedia.net/rozpoczeto-oficjalny-eksperyment-geoinzynieryjny/

9https://wolnemedia.net/wielkie-media-potwierdzaja-stosowanie-geoinzynierii/