Model transformacji społeczności ludzkiej. Werytokracja = Droga Prawdy

…Aby przeciwstawić się kultowemu reżimowi zrodzonemu z ciemności i podziału, trzeba mieć w sobie niewzruszone oddanie dla wartości przeciwnych. Dla prawdy, jako nieskrępowanego przejawu wołania naszych dusz. To jedyna siła, która rozkruszy siły ciemności i raz na zawsze pozbawi globalistyczny system kontroli władzy…

…Życie w niewoli swych nadzorców niesie ze sobą rodzaj gwarancji, że nie musimy zmagać się z szerokim światem, ani ponosić wobec niego odpowiedzialności, podobnie jak wobec własnego wewnętrznego dążenia do wolności.

Nagłe lub dość nagłe znalezienie się w położeniu, gdy większość ludzi oczekuje od tych, którzy najgłośniej domagali się ujawnienia zła, by teraz wyszli przed szereg i zaprowadzili dobro, stanowi dla nich potężne wyzwanie.

Centralnym punktem tego wyzwania jest palące pytanie, na które powinniśmy wszyscy odpowiedzieć teraz, nie czekając, aż stanie się to pilną potrzebą chwili.

Pytanie to zasadza się na ustaleniu podstawowego pryncypium: czy proces podejmowania decyzji, niezbędny w ustanawianiu nowego, właściwego modelu, ma być oparty o „przywództwo mędrców” czy „zbiorowy konsensus”?

Czy ma to być „rada mądrych i dobrych” czy kontynuacja „demokratycznych rządów przedstawicielskich” i podejmowanie decyzji drogą quasi-konsensusu?

Precyzując jeszcze dokładniej: czy łagodna, mądra dyktatura, czy wspólnie ustalona forma wybieralnego rządu, nieopartego na mądrości lub wizji oraz bardzo łatwo wpadającego w zachłanne ręce ludzi żądnych władzy?…

…W świecie opanowanym przez jawną niesprawiedliwość, całkowitą nieobecność prawdy i brak przejawów mądrości, prawo naturalne błyszczy jak lampa na końcu bardzo ciemnego tunelu.

…Dla tego, co naprawdę otwiera nasze umysły i serca, możemy wybrać nazwę „veritokracja”/”werytokracja” – “życie według prawdy”. Od łacińskiego veritas, czyli prawda. Werytokracja = Droga Prawdy, słowo stworzone do opisania społeczeństwa, w którym “przywództwo mądrych” odgrywa główną rolę; symbolizuje wiek prawdy, który ma się wyłonić z wieku oszustwa…

Cały artykuł: https://doprawdy.info/2023/07/model-transformacji-spolecznosci-ludzkiej-werytokracja-droga-prawdy/

(Autor: Julian Rose)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info