UWAGA! Energetyka atomowa w Polsce

Polskie władze obwieściły, że w naszym kraju zostaną zbudowane trzy duże elektrownie atomowe i od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu małych reaktorów.

Według kapłanów religii ekologizmu energetyka atomowa jest źródłem czystej energii, choć nieodnawialnym. Jeśli pochylimy się nad tym stwierdzeniem, to możemy dojść do wniosku, że piewcy czystych energii mijają się z prawdą.

Polska posiada złoża uranu i te złoża nie należą do najuboższych w świecie. Największe złoża znajdują się w okolicy Rajska, w których zawartość uranu na tonę rudy wynosi 250 gramów.

Przeciętna elektrownia atomowa zużywa 30 ton wzbogaconego uranu rocznie. Z prostych obliczeń wynika, żeby z owej rudy uzyskać 30 ton wzbogaconego uranu o zawartości U-235 około 3,5% należy przerobić 600 000 ton skały.

Dla porównania elektrownia węglowa o analogicznej mocy zużywa około 3 miliony ton węgla rocznie, czyli 5 razy więcej.

Ale rudę uranu należy przetworzyć, a to nie jest prosty proces. Rudę uranu rozdrabnia się. Następnie zmielona ruda trawiona jest kwasem siarkowym lub węglanami. Oczywiście kwas siarkowy należy wyprodukować i przetransportować. Następnie uzyskany koncentrat uranowy poddaje się kolejnym reakcjom chemicznym, aby uzyskać dwutlenek uranu.

W procesie wzbogacania uranu stosuje się sześciofluorek uranu, który jest toksyczny i gwałtownie reagujący z wodą. Do procesu produkcji sześciofluorku uranu potrzebny jest fluor, który jest gazem trującym. Problemy z fluorem mieli dawniej krakowianie i mieszkańcy Skawiny z powodu istniejącej tam huty aluminium.

Uran wzbogaca się w szybkoobrotowych wirówkach, do których wytworzenia potrzebna jest wysoka technologia i specjalne materiały.

Jeśli ktoś skrupulatnie policzy ślad węglowy elektrowni atomowej, to może się okazać, że jest on dużo wyższy niż przeciętniej elektrowni węglowej. Czyli w budowie elektrowni atomowych w Polsce nie o ekologię chodzi.

Więc z pewnością chodzi o pieniądze i władzę. Rząd polski zapewnia, że dzięki elektrowniom atomowym będą stabilne ceny energii. Warto podkreślić stabilne, a nie niskie.

Amerykanie kontrolując produkcję energii od wydobycia rudy, poprzez przeróbkę, aż do jej wytworzenia w elektrowni posiądą władzę nad Polską i Polakami. Rząd nie będzie mógł się sprzeciwić, bo bez prądu nic nie będzie, nawet bieżącej wody w toalecie.

Cały artykuł: https://doprawdy.info/2023/07/energetyka-atomowa-w-polsce/

(Autor: Jacek Jaworski)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info