“Jesteśmy Strażnikami Ludzkości, a nasze Światło przyćmiewa ciemność zła”.