Skarga karna przeciwko firmie Bayer w związku z ukrywaniem zagrożeń dla kobiet w ciąży, wynikających ze stosowania glifosatu

Groźba ponownego zatwierdzenia na podstawie błędnej oceny ryzyka

Bruksela, Wiedeń, 27 września 2023 r.

W złożonym dzisiaj wniosku do prokuratury w Wiedniu, GLOBAL 2000 i inne organizacje członkowskie Europejskiej Sieci Działań ds. Pestycydów (PAN)
Pesticide Action Network (PAN) ujawniły, że konsorcjum kierowane przez firmę Bayer – podobnie jak wcześniej Monsanto – nie przedstawiło niekorzystnych badań i/lub danych dotyczących rakotwórczego i neurotoksycznego działania glifosatu we wniosku o ponowne zatwierdzenie glifosatu.
Skarżący twierdzą, że mogło to mieć wpływ na ocenę ryzyka przeprowadzoną przez władze na korzyść ponownej autoryzacji. Wzywają oni rządy państw członkowskich UE do odrzucenia ponownej autoryzacji glifosatu w nadchodzącym głosowaniu 12 października.

Zagrożenia dla zdrowia kobiet w ciąży i niemowląt

Rozporządzenie UE w sprawie pestycydów wymaga od producentów pestycydów zgłaszania wszystkich badań dotyczących potencjalnie szkodliwych skutków stosowania glifosatu w ich wnioskach o autoryzację, w tym badań zleconych przez nich oraz tych pochodzących z literatury naukowej. Jednak w obecnym wniosku o zezwolenie firmy Bayer brakowało większości publikacji wskazujących na szkodliwy wpływ glifosatu na układ nerwowy (neurotoksyczność) glifosatu, w tym badania epidemiologicznego, które wykazało zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci, których matki były narażone na działanie glifosatu w czasie ciąży lub w pierwszym roku życia.

Szczególnie niepokojący jest zarzut, podniesiony przez dwóch szwedzkich naukowców i potwierdzony przez EFSA, że że badanie neurotoksyczności rozwojowej (DNT) zlecone przez członka konsorcjum (Syngenta) zostało zatajone przed władzami UE.

Źródło: tłumaczenie Deepl początku artykułu: Criminal Complaint Against Bayer for Concealing Glyphosate Risks to Pregnant Women