Zagadka

Co to za substancja, stosowana przez nowoczesnych (?) rolników, która znajduje się w wielu produktach spożywczych, w paszy, czasem w wodzie i zagraża nam na wiele sposobów, np.:

1) jest prawdopodobnie rakotwórcza dla ludzi (1), według klasyfikacji Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem WHO) od 2015 r. zaliczana do grupy 2A, jest kojarzona z 2. rodzajami raka: a) nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi (ang. non-Hodgkin lymphoma) i b) rakiem piersi,

2) jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem rozwoju m. in. następujących chorób: rak, bezpłodność, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, choroby układu krążenia, autyzm, choroby układu pokarmowego(jak: nieswoiste zapalenie jelit, chroniczna biegunka, zapalenie okrężnicy, choroba Crohna), otyłość, alergie, stwardnienie zanikowe boczne,

3) jej stosowanie wykazuje zależność z „podwyższonym ryzykiem poronień w 12.–19. tygodniu ciąży u żon rolników narażonych na jej działanie w okresie prekoncepcyjnym” i stwarza możliwość występowania problemów z prawidłowym rozwojem płodu u kobiet,

4) ingeruje w wiele procesów metabolicznych w roślinach i zwierzętach,

5) zaburza działanie układu hormonalnego,

6) zaburzarównowagę pomiędzy bakteriami jelit,

7) uszkadza DNA,

8) jest czynnikiem napędowym mutacji prowadzących do raka,

9) wpływa negatywnie na rozwój neuronów i wzrost aksonów,

10) w stężeniu:

a) 0,5 ppm[1] jest toksyczna dla układu hormonalnego człowieka,

b) 10 ppm jest toksyczna dla komórek nerkowych,

c) 1 ppm jest toksyczna dla wątroby,

d) 0,1-10 ppm jest toksyczna dla komórek lub szeregu funkcji komórkowych…

Odpowiedź w kolejnym artykule na ten temat.

(Opracował: Jacek Nowak)

[1] ppm (z ang. parts per million), tu: ilość cząsteczek danej substancji na milion cząsteczek związku (razem z tą substancją), w którym się znajduje

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info