Zaproszenie na rozprawę – 8 listopada 2023 roku

Dnia 8 listopada 2023 roku o godz. 9:50 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w sali F, ul. Jasna 2/4, odbędzie się rozprawa pod sygnaturą akt II SA/Wa 372/23 dotycząca niewykonania przez Ministra Zdrowia prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 lipca 2021 r. o sygn. akt II SAB/Wa 78/21. Na temat sprawy z sygn. akt II SAB/Wa 78/21 Damian Prędota udzielił dwóch wywiadów – NTV oraz PL TV 1 w styczniu 2023.

Ministerstwo Zdrowia przegrało ze studentem sprawę przed sądem administracyjnym
Niezależna telewizja – Ministerstwo Zdrowia przegrało ze studentem sprawę przed sądem administracyjnym
PL1.TV – Walka studenta z Ministerstwem Zdrowia o uzyskanie informacji covidowych

Na ten temat rozpisały się nawet media niezależne i ogólnopolskie:
StopNop.com.pl – Student wygrał z Ministrem Zdrowia w sprawie informacji o preparatach – publikujemy odpowiedz
Wolnemedia.net – Niedzielski musi odpowiedzieć na pytania o „szczepionki”

Po szczegóły zapraszamy do powyższych linków. 

Może w końcu Ministerstwo Zdrowia udzieli w pełni rzetelnie i poprawnie odpowiedzi na wniosek na temat de facto preparatów inżynierii genetycznej na COVID-19, zwłaszcza po ostatnim raporcie NIK na temat wadliwej partii szczepionek kowidowych, a raport NIK z kolei wywołał poważna aferę wokół szczepień COVID-19.

Damian Prędota

Treść wyroku można przeczytać tutaj: II SAB/Wa 78/21 – Wyrok WSA w Warszawie

Wymienione ustawy i orzeczenia, na które powołał się sąd w wyroku:
Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.
Dz. U. z 2021 r. poz. 137, z późn. zm.
Dz. U. z 2020 r. poz. 2176

II SAB/Wa 432/14 – Wyrok WSA w Warszawie
NSA z 10 stycznia 2014 r. , I OSK 2213/13
NSA z dnia 22 lutego 2019 r. sygn. akt I OSK 473/17
NSA z 24 listopada 2009 r. sygn. akt I OSK 851/09
NSA z 31 stycznia 2013 r., I OSK 2571/12

Publikacje na temat wadliwych szczepionek:
InnPoland.pl – “.. W ocenie NIK podano 117 600 dawek wadliwych szczepionek. Oznacza to, że co najmniej kilkadziesiąt tysięcy Polaków mogło przyjąć preparaty, które stwarzają zagrożenie dla ich zdrowia lub życia. ..”. Wadliwe serie to: Jansen serii XD955 oraz Spikevax serii 000190A
Nczas.com – NIK UJAWNIA poważne wady jakościowe covidowych szczepionek. Podano je ludziom
Next.Gazeta.pl – Wadliwe szczepionki na COVID-19 były w obiegu. Sprawdź, czy je przyjąłeś

Oficjalny raport NIK – Zmarnowane szczepionki