Zaufanie to święty i delikatny kwiat

Świata nie da się zmienić, domagając się nowego kierunku, ale nie przyjmując go we własnym życiu. U podstaw zmiany musi leżeć zobowiązanie do dawania przykładu, a nie tylko słów. Rozpoznanie i działanie w oparciu o fakt, że zewnętrzna aktywność na rzecz zmian jest tylko tak skuteczna, jak wewnętrzne zobowiązanie do podążania ścieżką świadomości.
W przeciwnym razie nasze zachowanie nie różni się od tych, które krytykujemy, a całe działanie staje się porażką.

Takie jest znaczenie, a nawet cel „przywództwa mądrych” i urzeczywistnienia „werytokracji” (*).
Mądrość zdobywa się przez pracę wewnętrzną i wykorzenianie nawyków, które blokują rozkwit naszego prawdziwego potencjału – a tym samym zdolność wpływania na zmiany w innych.
Jeśli przywództwo danej grupy nie jest w stanie przyjąć takiej drogi naprzód, to nie oferuje światu zewnętrznemu znaczącej wartości. Jeśli jednak taką drogę przyjmie, będzie okrętem flagowym prawdziwych zmian, za którymi tęskni cały świat.

Zaufanie to święty i delikatny kwiat, który łączy wszystkich ludzi w ramach niepisanego kodeksu wzajemnego szacunku. Jest to jedyna rzecz, która chroni nasze życie przed niekończącą się procesją sterylnych zasad.
Nic we wszechświecie nigdy nie stoi w miejscu, wszystko jest w ruchu. Zderzenie, które wydobywa na powierzchnię coś szkodliwego, co wcześniej było ukryte, otwiera szansę na oczyszczenie i odnowę. Warunkiem jest prawdziwe uczenie się na własnych błędach.

Dla każdej organizacji promującej prawdę najważniejszą potrzebą jest stworzenie silnego fundamentu dla utrzymania zaufania.
Przykładowo, przywódcy organizacji, której nazwa brzmi: Sojusz na Rzecz Prawdziwej Ekologii, muszą oczywiście sami w praktyce (!) przestrzegać podstawowych zasad Prawdziwej Ekologii.
Niezastosowanie się do nich oznacza hipokryzję i nieumiejętność dawania przykładu. Czyli dokładnie to, co robi klasa polityczna. To samo dotyczy bankowości, handlu, technologii komunikacyjnych, konstytucji i zużycia energii.
Należy więc podjąć kroki, aby dawać praktyczny przykład, w przeciwnym razie bycie przedstawicielem organizacji opowiadającej się za „prawdziwą ekologią” jest hipokryzją i jest fałszywe.

(*) Więcej o werytokracji: https://doprawdy.info/2023/07/model-transformacji-spolecznosci-ludzkiej-werytokracja-droga-prawdy/

(Autor: Julian Rose)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info