Alarm! Nowe “przeprojektowane GMO” narzucone rolnikom i konsumentom

W ufortyfikowanych korytarzach władzy polityczno-przemysłowej w Waszyngtonie i w uświęconym bastionie Komisji Europejskiej w Brukseli forsowane są te same mroczne plany: zmiana kodu genetycznego życia, tak aby zarówno człowiek, jak i natura podlegały opatentowaniu, kontroli i podporządkowaniu techno-przemysłowemu bogu bezmyślnego postępu.

Najnowsza manifestacja tego procesu pojawiła się teraz w sektorze żywności i rolnictwa i poważnie zagraża przyszłości wszystkich produktów i ziemi “wolnych od GMO”. Ukrywa się on pod celowo niewinną nazwą “Nowe Techniki Genomowe” (NGT) …

Uznając, że ten szczególnie przebiegły koń trojański został zaprojektowany w celu wprowadzenia “GMO pod inną nazwą” do łańcucha żywnościowego, aktywiści połączyli siły i skierowali sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W dniu 25 lipca 2018 r. Trybunał odrzucił twierdzenie przemysłu biotechnologicznego, że CRISPR nie jest już GMO, wyjaśniając, że organizmy stworzone za pomocą nowych technik mutagenezy podlegają istniejącym unijnym przepisom dotyczącym GMO. To wielkie zwycięstwo w obronie suwerenności żywnościowej i zachowania naturalnej bioróżnorodności upraw rolnych.

Jednak GMO i chemiczny agrobiznes nie znają końca swojej determinacji w wywieraniu sterylnego wpływu na naturę…

Nowe oszustwo nosi nazwę New Genomic Techniques (NGT – nowe techniki genomowe), a prawo do ich wprowadzenia jest obecnie procesie legislacyjnym w Komisji Europejskiej.

OSTRZEŻENIE: w NGT nie ma nic, co byłoby korzystne dla środowiska lub jakości żywności. Wręcz przeciwnie, jest to dalsze majstrowanie przy genetyce życia, którego jedynym celem jest przeniesienie żywych organizmów z tradycyjnych praktyk krzyżowania do opatentowanej, tworzonej w laboratoriach żywności przemysłowej. Żywność, którą można manipulować, aby ostatecznie zastąpić istniejące tradycje rolnicze oparte na glebie, praktykowane przez miliony rolników na całym świecie.

Zjednoczmy się, aby nigdy nie pozwolić bezmyślnym sprawcom eko-zabójstwa na grę w zimną ruletkę z podstawowymi elementami składowymi samego życia.

(Autor: Julian Rose)

Więcej: FILM pt. Sir Julian Rose – Nowe GMO wpychane konsumentom i rolnikom bez ich świadomości (Kraków, 16.09.2023) (rumble.com)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info