Fakty o nowych technologiach genomowych (NGT) i nowych GMO

Stare i nowe GMO

GMO to organizm roślinny lub zwierzęcy, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Stare (dotychczasowe, transgeniczne) GMO to organizmy, do których genomu wprowadzono jeden lub więcej obcych genów.

Nowe GMO (GMO 2.0), uzyskiwane nowymi technikami genomowymi (new genomic techniques – NGT) metodami edycji genów/edycji genomu, nowymi technikami hodowli – NBT), to organizmy, których genom zmieniono przekształcając go, np. poprzez usunięcie genu (genów), wstawienie sekwencji DNA, przeniesienie genu w inne miejsce, zmianę sekwencji DNA itd…

Zagrożenia „stare” i nowe

Nadal aktualne zagrożenia „stare” („klasyczne”) dla: zdrowia, środowiska, egzystencji drobnych i średnich rolników, suwerenności żywnościowej ludzi, regionów i całych krajów…

Nowe rodzaje zagrożeń

  1. Wyginięcie całych populacji, a nawet gatunków.
  2. Pojawienie się nowych GM (genetycznie zmodyfikowanych) gatunków o nieznanych tego konsekwencjach.
  3. Zniszczenie całych ekosystemów.
  4. Modyfikacje genomu człowieka (także bez jego wiedzy i zgody).
  5. Użycie GMO (GDO – GMO z napędem genowym) jako broni biologicznej…

(Autor: Jacek Nowak)

Więcej (FILM): https://rumble.com/v3ntgjj-profesor-jacek-nowak-fakty-o-nowych-technologiach-genomowych-ngt-i-nowych-g.html

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info