Kolejne zastępy żurnalistów na zlecenie (…) uruchamiają swoje zasoby intelektualne tak aby zdyskredytować protest.