Niepokój wśród rolników. Grupa Viterra na 30 lat przejmuje kontrolę nad Terminalem Zbożowym w Gdyni

…objęcie przez Grupę Viterra(*) kontroli nad Terminalem Zbożowym w Gdyni może doprowadzić do sytuacji, w której kontrolowane przez nią spółki będą w stanie wpływać na warunki eksportu zboża – np. poprzez zwiększony wpływ na dostęp do usług przeładunkowych, czy na warunki świadczenia tych usług. Problemy z dostępem do usług przeładunkowych będą znacząco oddziaływać również na ceny zboża…

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/zboza/33357-niepokoj-wsrod-rolnikow-grupa-viterra-na-30-lat-przejmuje-kontrole-nad-terminalem-zbozowym-w-gdyni