Powtórne zakorzenienie – dajmy sobie i Ziemi odetchnąć

Jesteśmy jednym z naszym najbliższym otoczeniem. A społeczność konkretnego miejsca, to nie tylko ludzie, ale także inne istoty zamieszkujące dany teren. Zwierzęta, rośliny, grzyby oraz mikroorganizmy tworzą złożoną sieć powiązań razem z nieożywionymi elementami środowiska. Każde miejsce ma swoje unikalne właściwości: typ krajobrazu, klimat, wyróżniające się obiekty, jak źródła, skały, czy materialne wytwory ludzkiej kultury. Wszystkie te wymiary wzajemnie się przenikają i zależą od siebie. Nazywamy je bioregionem.

Niestety, coraz bardziej oddzielamy się od miejsca, w który przyszło nam żyć. Wirtualne relacje z innymi ludźmi, a także uzależnianie się od przekazu telewizyjnego powoduje stopniowe odchodzenie od bezpośrednich spotkań sąsiedzkich oraz kontaktów z najbliższym otoczeniem. I tak, siedzimy przed telewizorami lub monitorami oglądając przyrodnicze filmy pokazujące piękną przyrodę gdzieś daleko od nas i jednocześnie słabo znamy najbliższe nam otoczenie. Podróżujemy hen daleko w nadziei, że coś nas w końcu zachwyci, bo przecież to, co jest blisko jest mało atrakcyjne. Masowa turystyka jest miarą naszego oddzielenia od miejsca, w którym mieszkamy.

Dodatkowo związane z turystyką emisje gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń, konieczność rozbudowy dróg i połączeń kolejowych ma katastrofalny wpływ na przyrodę: psuje klimat, fragmentuje siedliska zwierząt i roślin, powoduje hałas i truje środowisko. I to w dużym stopniu tylko dlatego, że nie potrafimy usiedzieć na miejscu, że nie doceniamy tego, co mamy blisko siebie, że nie czujemy się związani z własnym bioregionem. Powtórne zakorzenienie jest realną odpowiedzią na największe wyzwania współczesności związane z kryzysem środowiskowym, społecznym i cywilizacyjnym, który dotyka wszystkich ludzi i całą planetę. Mamy powrócić do silnej więzi z miejscem, mamy odkryć lokalny wymiar życia i ponownie połączyć się z naturą. Bo oddzielenie od niej jest kolejnym przejawem szaleństwa współczesnego świata.

(Opracował: Ryszard Kulik)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info