…Prokuratura rzymska prowadzi dochodzenie w sprawie Roberto Speranzy, ministra zdrowia włoskiego rządu, w okresie obowiązywania środków związanych z pandemią Covid-19.

Był odpowiedzialny za kampanię szczepień. Dochodzenie jest wynikiem skarg związanych z tzw. e-mailami AIFA od Włoskiej Agencji Leków. Śledztwo dotyczy także byłej dyrektor AIFA Nicola Magrini. Publikacja tych wewnętrznych e-maili ujawniła, że ​​od początku zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych ze szczepieniem przeciwko Covid-19 . Zarzuca się, że odpowiedzialny minister i szef urzędu ds. narkotyków świadomie i celowo narazili niczego niepodejrzewającą włoską ludność na to ryzyko… https://www.salon24.pl/u/ignacynowopolskiblog/1345417,pierwszy-swiatowy-przywodca-oskarzony-o-ludobojstwo-w-zwiazku-ze-smiercia-poszczepienna