Wielka Brytania wprowadza zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Czy uda nam się skłonić Polskę do pójścia tą samą drogą?

Wielka Brytania dołącza do Francji, Finlandii i Chin, zakazując dzieciom korzystania z telefonów komórkowych w godzinach szkolnych.

Zapowiedź ta została ogłoszona przez brytyjskiego sekretarza edukacji 9 października 2023 roku, po tym jak wyniki egzaminów ujawniły, że koncentracja dzieci jest poważnie osłabiona, gdy mają one stały dostęp do swoich telefonów. W eksperymentach, w których telefony komórkowe nie były dostępne, poziom koncentracji znacznie się poprawił…

Wpływ telefonów komórkowych na zdrowie dzieci, młodzieży i dorosłych ma znacznie szerszy wymiar niż wyżej podany, co jednak niestety nie zostało uwzględnione w decyzji rządu UK.

Istnieją setki recenzowanych dowodów naukowych ujawniających, że promieniowanie pola elektromagnetycznego telefonu komórkowego (EMF) przenika przez tkankę miękką skroni dziecka i zakłóca funkcjonowanie mózgu. Według badań medycznych ten obszar czaszki twardnieje na tyle, aby zapewnić „pewną” ochronę, dopiero około osiemnastego roku życia.
Częstotliwości uznane za „dopuszczalne” są ustalone w zakresie, który zdaniem wielu naukowców jest arbitralny – nie został określony na podstawie dowodów empirycznych – i co więcej, ze względu na presję ze strony przemysłu, ustalono go zbyt wysoko.

Obecnie powszechnie uznaje się, że każdy poziom transmisji sygnału EMF, nawet niewielki, przenika do ludzkich tkanek i jest powodem do poważnych obaw.

„Wygoda” i „zabawkowość” telefonu komórkowego sprawiły, że dla wielu stał się on pozornie niezbędnym elementem codziennego życia. Sugeruję, że jest to uzależnienie. Uznane zagrożenia dla ludzkiego zdrowia są w znacznym stopniu bagatelizowane zarówno przez producentów, jak i rządy.

Jest to alarmująca rzeczywistość i zdecydowanie radzę użytkownikom telefonów komórkowych, aby zapoznali się z istniejącymi badaniami w celu podjęcia świadomej decyzji czy też właściwego wyboru w kwestii celowości posiadania tak ryzykownych technologii komunikacji bezprzewodowej.

Zobaczmy teraz, czy uda nam się skłonić Polskę do pójścia tą samą drogą co Wielka Brytania i inne kraje.

Cały artykuł: https://doprawdy.info/2023/10/wielka-brytania-wprowadza-zakaz-uzywania-telefonow-komorkowych-w-szkolach-czy-uda-nam-sie-sklonic-polske-do-pojscia-ta-sama-droga/

(Autor: Julian Rose)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info